Andlig behandling och kristen tro

 
Av Sven Weum MD PhD

Många kristna är ovetande om den andliga grunden för behandlingsmetoder som homeopati, akupunktur, zonterapi och healing. Därför er det också en del som har tagit emot sådan behandling i god tro på att behandlingen er helt neutral.

Men när vi studerar det teoretiska grundlaget för dessa terapiformer, så är det inte svårt att förstå att detta saknar stöd i Bibeln. Som vi har sett i de föregående artiklarna, är alla dessa behandlingsmetoder grundade på människosynen och uppfattningen av den andliga verkligheten som vi finner i österns religioner och New Age rörelsen. Det finns ingen hållbar naturlig förklaring till varför några av dessa behandlingsmetoder skulle ha helande effekter. Behandlingen är fullständig beroende av andliga krafter.

Inga neutrala krafter 
Många säger att teorierna inte har så stor betydelse, de menar att det viktigaste är att bry sig om människorna. Jag er enig i att teoretiska frågor ofta är mindre viktiga än omsorgen för människor, och många alternativa terapeuter har verkligen omsorg för sina patienter. Men som kristen tror jag också på Bibelns ord. Då är det också viktigt för mig att veta om andliga ting kommer från Bibelns Gud eller från andra källor. Jag har respekt för att andra menar något annat, men jag måste veta vilka andliga krafter jag tillåter att ha inflytande över mitt eget liv. Bibeln säger att vi skal ”pröva andarna om de kommer från Gud” (1 Johannesbrevet 4.1), för det finns inga neutrala andemakter. Aposteln Paulus varnar för att blanda kristen tro med hednisk andlighet: ”Vad menar jag då med detta? Att kött från avgudaoffer skulle betyda något eller att en avgud skulle betyda något? Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna” (1 Korintierbrev 10.19-20). Johannes skriver att ”varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen” (1 Johannesbrev 4.3).

Guds folk
Gud önskar inte att hans folk skall söka det övernaturliga utan att vara beroende av honom. Bibeln säger: ”Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig” (1 Moseboken 18.10-12). Om vi söker ledning, kraft eller helande, vill Gud att vi skal komma till honom. ”När de säger till er: "Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar", så svara: "Skall inte ett folk fråga sin Gud?” (Jesaja 8.19).

Religionsblandning 
Inom österns religioner och New Age försöker många att kombinera flera religioner för att komma närmare sanningen. Men som kristen skulle jag inte söka andliga sanningar utan att vara beroende av Gud och hans ord. Jesus sa: ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” (Johannes 3.3). Vi behöver den helige Ande för att förstå andliga ting. Jesus sa att han skall föra oss ”in i hela sanningen” (Johannes 16.13). Vi kan lära oss något av alla människor, men som kristna kan vi inte hoppa bock över Bibelns budskap. Homeopati, akupunktur, zonterapi och healing fullständig baserat på främmande religioner. Att kombinera detta med kristen tro är inte annorlunda än att be till Allah eller andra främmande gudar om helande. Även om terapeuterna säger att de tror på Gud och använder ett religiöst språk, så förändrar det inte den andliga grunden för behandlingen.

Mörkrets rike 
Jag har inte för avsikt att skrämma människor som har uppsökt andliga behandlingsmetoder. Men jag kan inte mörklägga den andliga grunden för behandlingen, och jag vill heller inte bagatellisera de möjliga andliga konsekvenserna av att söka andlig kraft från fel källa. Jag tror at människor är andeväsen. Jag tror också på gudomligt helande. Jag är överbevisat om at det finns mer mellan himmel och jord än vi någon gång ska få översikt över. Men jag tror också på det Bibeln säger om andligt mörker. Allt som glimmar är inte guld, och allt andligt är inte från Gud. Jag tror på Jesus Kristus och hans kraft. Men hans namn är inte Chi eller Prana. Han vill bo i oss, men han uppenbarar sig inte som yin och yang, chakror eller kundaliniormen.

Allvarliga biverkningar
Jesus sa att ”av frukten känner man trädet” (Matteusevangeliet 12.33). Det är dokumenterat allvarliga biverkningar av chakra-meditation. Från ett sjukhus i Sverige rapporterades det nio tillfällen av ”specifik meditationspsykos”. Flera patienter upplevde sig se ormar och mörka krafter som intog deras kroppar samtidigt som de fick fruktansvärd dödsfruktan. Åtta av de nio patienterna beskrev onda krafter som ville förstöra dem. Antipsykotiska medikamenter hade bara begränsad effekt (1). Bibeln säger: ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder” (Kolosserbrevet 1.13-14). Om vi är under påverkan av mörkrets krafter, så vill han befria oss. Som kristna tillhör vi Jesu kungarike, han vill förlösa och förlåta oss när vi kommer till honom.

Helandet har en pris 
Helandet har en pris, och Jesus betalade detta pris då han dog på korset. ”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade” (Jesaja 53.4-5). Därför att Jesus betalat detta pris, kan vi bli helade genom hans nåd. Men djävulen ”kommer bara för att stjäla, slakta och döda” (Johannesevangeliet 10.10). Om mörkrets makter ger kraft till helande, kan vi inte räkna med att de ger detta fullständigt gratis.

Tappa inte modet 
Lyckligtvis har Jesus inte bara burit våra sjukdomar, utan han har också burit vår synd! Vi skall inte tappa modet, även om vi har syndat. Det finns förlåtelse för alla synder, inräknat också detta att söka andlig kraft från fel källor. Bibeln säger: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Johannesbrev 1.9). Vi kan bekänna alla synder och bli renade. I Jesu namn kan alla bindningar till mörkrets krafter brytas, och de har ingen rätt att härja i våra liv när vi lever i ljuset och står emot det onda. ”Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er” (Jakobsbrev 4.7). Vi behöver inte ockult terapi om vi känner Jesus Kristus. Evangeliet är goda nyheter om förlåtelse, befrielse och gemenskap med den Gud som har sagt om sig själv: ”Jag är HERREN, din läkare” (2 Moseboken 15.26).

REFERENSER:

  1. Specifik metiationspsykos (?) - en analys av nio fall, Bo Gunnar Johnson, Läkartidningen vol 81, nr 37, 1984.

Alla bibelcitat är hämtade ur Svenska Folkbibeln 98.