Zonterapi och tron på astralkroppen

 
Av Sven Weum MD PhD

Reflexologi, eller zonterapi, utövas av väldigt många alternativa terapeuter i Sverige. Behandlingen presenteras som helt ofarlig, men effektiv mot de flesta sjukdomar. Många vet inge att zonterapin bygger på precis samma filosofi som akupunktur och att teorin bakom behandlingen er taoism och människosynen inom New Age.

Historia 
Zonterapi skall ha blivit praktiserad i Kina i flera tusen år, och somliga säger att tekniken har varit i bruk av båda afrikaner, amerikanska indianer (1) och egyptier för mera än fyra tusen år sen (2). William Fitzgerald var utbildat läkare utvecklade den ”moderna” zonterapin omkring år 1900. Eunice Ingham har fått namnet ”den moderna reflexologins moder” därför att hon utvecklade en karta över fötterna med zoner som representerar olika delar av människokroppen.

Människosynen 
Människosynen inom zonterapin motsvarar människosynen inom akupunkturen. I boken ”The Art of Reflexology” kan man läsa: ”Reflexologi har definitivt förbindelse med akupunktur, shiatsu och akupressur. Enligt akupunkturen har kroppen tolv par meridianer, och även två särskilda meridianer kända som kärl. Dessa utgör tillsammans kroppens energisystem som arbetar för att bevara hälsan i organismen. Dessa meridianer er kanaler som energin i universum cirkulerar genom och håller universum och kroppen i harmoni med varandra.” Vidare står det: ”Reflexologer arbetar också med akupunktur- och akupressurpunkter, men bara med dem som finns på fötterna” (2). På samma sätt som inom akupunkturen tror man att människan består av en fysisk kropp och en andlig astralkropp. Förbindelsen mellan dessa två är eterkroppen som genomströmmas av den andliga energin Chi. Fitzgerald delade eterkroppen in i tio zoner i längdriktningen och postulerade att varje zon sluter i ett finger och en tå. 

Sjukdom och zonterapi 
Dougans och Ellis skriver: ”Kroppen är ett dynamiskt energifält. Kineserna upptäckte denna kraften – Chi – som cirkulerar genom tolv meridianer i kroppen” (2). Den ockulta människosynen förutsätter att hälsa är et resultat av att den andliga energin er i balans. När vi blir sjuka, orsakas detta av en blockering i den andliga energin, och behandlingen måste därför riktas mot detta. ”För att den mänskliga organismen skall fungera med optimal kapacitet, måste energin flöda ohindrat och yin och yang energierna måste utfylla varandra. Reflexologi öppnar kanalerna för energin, så att klienten får fysisk, känslomässig och mental energi. De specifika teknikerna för att trycka på fötterna skapar kanaler för den helande energin som cirkulerar till alla delar av kroppen” (2).

Fötternas betydelse 
Fötterna har en helt speciell betydelse inom reflexologin. Dougans och Ellis skriver i sin bok: ”Fötterna representerar ett mikrokosmos i kroppen, alla organ, körtlar och andre kroppsdelar finns utlagd som et arrangemang på fötterna” (2). Vidare skrivs: ”Våra fötter spelar en viktig roll för vår andliga välvara. Fötterna håller oss i kontakt med jorden och är därför vår förbindelse mellan vårt jordiska och andliga liv. De håller oss i kontakt med jorden bokstavlig och symbolisk. De är vår grundval och vårt fundament och vår kontakt med jorden och energierna som flödar genom den” (2).

Tolkar Bibeln 
Det är uppenbarligen inga gränser för hur enskilda reflexologer tolkar Bibeln. När Jesus tvättade lärjungarnas fötter, användas detta som ett exempel på fötternas andliga betydelse. Dougans och Ellis skriver i sin bok: ”Om Jesus tvättade lärjungarnas fötter, var det för att visa dem den extremt viktiga kopplingen mellan fötterna och solar plexus” (2). En annan plats i boken förklaras det att solar plexus er et namn för ”magens hjärna” eller ett ”center för sympatiska ganglier”. Hela syftet med att tvätta lärjungarnas fötter var enligt författarna att väcka andlig energi i lärjungarna: ”Men Jesu gärning var framför allt tänkt att skulle väcka de konstruktiva energierna i solar plexus hos lärjungarna.”

Samma teori som kundalini yoga 
Författarna av ”The Art of Reflexology” illustrerar att reflexologin har mycket gemensamt med yoga och österns meditationstekniker. Inom så kallad kundalini yoga bygger man på teorin om en slumrande kraft eller orm som heter kundalini och ligger som en vindel längst ner i kotpelaren. Ändamålet för meditationen är att få denna till att resa sig och stiga uppåt långs kotpelaren genom sju kraftcentra som kallas chakra. Det högste kraftcentrum finns över huvudet och kallas kronchakrat. Bert Yoga Janson skriver i sin bok om vad som händer under utövandet av yoga: ”Varje form for paranormal eller ockult förmåga är betingat av att kundalinikraften har blivit aktiverat, och jo högre denna kraft reser sig upp genom eterkroppens olika chakra, desto högre andliga egenskaper vill framträda hos människan” (3). Inom reflexologin lär man att dessa kraftcentra repeteras ner långs benen och att det högsta kraftcentrum därför finns under fötterna (2). Att stimulera fotsulorna blir därför det samma som att stimulera det högsta kraftcentrum över huvudet. Dougans och Ellis skriver: ”Kristus tvättade lärjungarnas fötter med syftet att väcka kronchakrat över huvudet, för att väcka de andliga energierna” (2).

Ingen naturlig förklaring 
Det är inte möjligt att ge någon övertygande naturlig förklaring på en eventuell helande effekt av zonterapi. Det finns inga nerver eller kanaler i fotsulorna som kan ge någon fysiologisk förklaring på effekt av behandlingen. Om zonterapi skall ha någon annan effekt än placeboeffekten, måste man räkna med andliga krafter. Vi har religionsfrihet och alla er fria till att utöva sin egen religion, men det är inte trovärdig att låtsas som att zonterapi er en neutral terapiform som kan förklaras vid hjälp av vetenskapliga principer. En muslim går normalt inte till en hindu för att lösa sina andliga problem, och kristna skulle häller inte utan vidare uppsöka terapeuter som bygger hela sin filosofi på främmande religioner. Det borde vara enkelt att konkludera att zonterapi er en andlig metod, detta är inte vetenskap utan religion.

 

REFERENSER

1. Hill, Ann. Alternativ legekunst. En samlet oversikt. Dreyers forlag. Oslo 1981.
2. Dougans, Inge with Ellis, Suzanne. The Art of Reflexology. Element Books Limited, Longmead, Shaftesbury, Dorset 1992. 
3. Jonson, Bert Yoga. Yoga. Meditasjon. Reinkarnasjon. Grøndahl og søns forlag, Oslo 1974.