Healing och andliga hjälpare

 

Av Sven Weum MD PhD

Veckotidningar skriver ofta om fantastiska helanden genom människor som säger att de har fått helande gåvor eller ”varma händer”. Och ofta påstår dessa människor att de har fått en gåva från Gud. Men vilken gud tjänar de? Har detta något att göra med den helige Andes gåvor eller är det andra krafter som uppenbaras?

I förordet till ”Handbok i healing” kan vi läsa: ”Ordet healing kommer från engelska och betyder helande vid hjälp av energi och medvetande. Att vi inte använder ordet helande er väl genomtänkt. Om vi gjorde så, hade vi lovat mera än vad vi kan hålla” (1). Healing används som behandling mot alla sjukdomar, men terapeuterna viktlägger ofta healingens andliga sida mera än metodernas förmåga att bota sjukdomar. Alec Forbes skriver: ”Healing är inte behandling; den ger själen tillbaka sin samstämmighet med de kosmiska lagarna” (2).

Andlig energi 
Healing har hela sin grundval i tron på andlig energi, en opersonlig kraft som genomflödar allt i tillvaron. Forbes skriver: ”Våra verkligheter är gränser som skall överskridas, för vi har alla vårt upphov i och är delar av en enda ”energi” i vilken vi lever, rör oss och är till” (2). Man tror på det andliga, men det finns inte rum för tron på objektiv sanning till exempel i Bibeln. Forbes säger om detta: ”Man är häller inte särskilt full av insikt eller kärlek om man bara kan acceptera en enda troslära” (2).

Gåva från Gud 
Det er mycket vanlig att healare säger att förmågan att hela är en gåva från Gud. Inglis och West skriver i sin bok om den engelska healaren Harry Edwards: ”Edwards sa att alla former för spirituell healing är likadana, det vill säga att de kommer från Gud. Healare lyder Jesu befallningar, som är från Gud, om att bota de sjuka. Healare har inte själv botande krafter, utan de är bara mänskliga redskap för att utföra den gudomliga planen under rättledning av Guds agenter – änglar och döda andar – som är utvalda till att genomföra hans befallningar” (3).

Människosynen
Människans aura och energisystem är centrala i teorierna inom healing. I ”Handbok i healing” kan vi också läsa: ”Människan är mera än bara en fysisk kropp. Utanför din kropp finns auran.” Vidare står det: ”Det är först och främst i östern at människans energisystem har blivit utforskad på djupet. Hos oss i västvärlden har ämnet i princip blivit överlåtit till alkemister, teosofer och medlemmar av esoteriska rörelser. Om själva auran står det: ”Auran har fem skikt, också kallat kroppar, nivåer eller dimensioner. Dessa skikt beskriver tillsammans den mänskliga helheten: Det fysiska, det eteriska, det astrala, det mentala och det andliga” (1).

Behandlingen 
Inglis och West skriver i sin bok: ”De flesta spirituella healare går in i ett trancetillstånd, men det kan vara så att det inte märks av åskådare eller även patienter. Målet är att få kontakt med sina andliga ”rättledare” – den som spiritisterna jämför med den bibliska skyddsängeln” (3). Alec Forbes säger det så: ”Men det är inte healaren som botar – det är det anden som gör” (2). Jørgensen och Ovesen skriver i sin bok: ”Healaren som arbetar är inte i sitt eget jag. Han eller hon är sant nog vid fullt medvetande (frånsett när det arbetas i trance), men på samma tid i ett meditativt tillstånd där han eller hon inte är bunden av det personliga jagets begränsningar. Healaren är i kontakt med sitt högre medvetande, sin andlighet eller sina andliga hjälpare” (1). En annan plats skriver de: ”En healer använder ofta andliga ”hjälpare”, det vill säga inte fysiska väsen som änglar, andar, gudar, döda personer eller hjälpardjur” (1). Man döljer inte att det är andemakter som arbetar genom healerna. Inglis och West skriver: ”Rättledaren kan faktisk besätta dem och överta under trancen, så att de senare inte kan komma ihåg vad de har gjort när de kommer till sig själv igen” (3).

Ingen beprövad förklaring 
Jørgensen och Ovesen skriver: ”Det finns ingen beprövad förklaring på varför healing fungerar. Men det betyder inte att healing er oförklarlig” (1). Vidare skriver de: ”För att kunde fatta vad healing är, måste vi acceptera den energimässiga förståelsen av människan” och at ”healing i sin natur är en aspekt av den andliga energin” (1).

Magi i Bibeln 
Om vi tror på Bibeln, borde vi inte bli förundrade över att också healare som inte är kristna kan visa till resultat. Det finns många exempel i Bibeln på att människor kan utföra mirakel utan att detta sker vid Guds kraft. Då Filippus kom till Samarien var magikern Simon redan där och ”bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad” (Apostlagärningarna 8.9-10). Men då Filippus kom och predikade evangelium blev Simon omvänd och ville bli döpt. När Simon fick ett möte med den verkliga Guds kraft genom Filipppus’ tjänst står det i Bibeln att ”han blev mycket häpen” (vers 13).

Pröva andarna 
Det finns många som trollkarlen Simon i dag. Det är inte självklart att det är Guds kraft som är i funktion även om något är övernaturlig. Men när den verkliga Guds kraft blir uppenbarat genom Andens gåvor, vill detta alltid ge ära till Jesus Kristus och bekräfta Bibelns budskap. Aposteln Johannes skriver: ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen (1 Johannesbrevet 4.1-3).

 REFERENSER 

1. Jørgensen, Anne Sophie og Ovesen, Jørgen Høher. Håndbok i healing. Hilt og Hansteen A/S. Oslo 1992. 
2. Hill, Ann. Alternativ legekunst. En samlet oversikt. Dreyers forlag A/S. Oslo 1981. 
3. Inglis, Brian og West, Ruth. Naturmedisin. Hjemmets bokforlag A/S. Oslo 1985.

Alla bibelcitat är hämtade ur Svenska Folkbibeln 98.