Acupuncture

AKUPUNKTUR

Vad sker när akupunktören sätter sina nålar i patienterna? Hur kan man förklara effekten detta har på patienten? Finns det en naturlig förklaring om behandlingen har effekt, eller måste man söka efter förklaringar i det övernaturliga? 

Fotsoneterapi

ZONTERAPI

Behandlingen presenteras som helt ofarlig, men effektiv mot de flesta sjukdomar. Många vet inge att zonterapin bygger på precis samma filosofi som akupunktur och att teorin bakom behandlingen er taoism och människosynen inom New Age.

Homeopati

HOMEOPATI

Uttrycket homeopati kommer av de grekiska orden ”homeos” (likadan) och ”pathia” (sjukdom). Homeopatins lära är genomsyrat av österns filosofi och de tankar vi hittar inom New Age rörelsen. Människosynen är den samma som inom till exempel transcendental meditation och healing.

Healing

HEALING

Veckotidningar skriver ofta om fantastiska helanden genom människor som säger att de har fått helande gåvor eller ”varma händer”. Och ofta påstår dessa människor att de har fått en gåva från Gud. Men vilken gud tjänar de? Har detta något att göra med den helige Andes gåvor eller är det andra krafter som uppenbaras?

Yin Yang

ANDLIG BEHANDLING OCH KRISTEN TRO

Många är ovetande om den andliga grunden för behandlingsmetoder som homeopati, akupunktur, zonterapi och healing. Därför er det också en del som har tagit emot sådan behandling i god tro på att behandlingen er helt neutral.

Waterfall

EVANGELIET

Vi får aldrig glömma att ockulta behandlingsmetoder bara är förfalskningar av Andens gåvor. De goda nyheterna är att Gud har gett den äkta varan till sin församling. Herren vill visa sin härlighet och uppenbara sin kraft genom nådegåvorna.