Akupunktur och energicirkulationen

 
Av Sven Weum MD PhD

De flesta vet at akupunktur kommer från Kina, men många vet inte vad akupunktur verkligen går ut på. Vad sker när akupunktören sätter sina nålar i patienterna? Hur kan man förklara effekten detta har på patienten? Finns det en naturlig förklaring om behandlingen har effekt, eller måste man söka efter förklaringar i det övernaturliga? 

Historia
Akupunktur har varit praktiserat i Kina i flera tusen år, och tekniken blev tagen till Europa på 1600-talet av jesuiter som hade varit i Kina (1). Det var jesuiterna som konstruerade det latinska ordet ”acupunctur” som betyder att sticka med något skarpt. Senare har det varit många som har praktiserad olika akupunkturtekniker i Europa, men det var först efter att president Nixon besökte Kina i 1971 att akupunktur blev allment känd i Västen. På TV kunde man se hur kinesiska läkare till exempel utförde komplicerade operationer utan annan bedövning än akupunktur.

Människosynen
Akupunkturen har hela sitt grundlag i den människosynen som finns inom österns filosofi och New Age. Tankegången om en andlig kraft (Chi eller Qi) som genomsätter allt är helt central. Den andliga kraften uppenbaras som Yin och Yang som hela tiden måste vara i balans. Man säger att människan har en fysisk kropp och en andlig kropp som kallas astralkroppen. Som en mellanled mellan den fysiska och den andliga kroppen har man inom akupunkturen den såkallade eterkroppen.

Behandlingsmetoder inom akupunktur 
Akupunkturpunkterna har traditionellt blitt behandlat med nålar, värme eller massage. Behandling med värme har namnet moxa. Man använder då torkat och pressad gråbo som brinner med långsam glödning. I dag är det också många som behandlar akupunkturpunkterna med elektriska impulser, ultraljud eller magneter. Öronakupunktur (auriculoterapi) är en typ akupunktur som blev utvecklat av den franska läkaren Paul Nogier. Han offentliggjorda i 1969 sin teori om att alla kroppens organ är representerade genom speciella akupunkturpunkter i örat (4). Öronakupunktur har också varit känd i Kina, men här skall den ha varit mer eller mindre glömd bort (1).

Teorins källor 
Akupunkturens teorier är inte grundat på naturvetenskaplig forskning. Den äldste boken i kinesisk litteratur heter ”I Ching” (förvandlingens bok) och denna utgör en viktig del av fundamentet för kinesisk medicin och tänkande. Schelderup skriver i sin bok: ”I sin yttre form kan I Ching påminna om arkaisk spådomskonst. Den lär oss att fråga verkligheten om råd genom att tyda mönstret som framkommer när spådomspinnarna delar sig. Vi måste om inte annat ha för ögat att detta sker genom en rituell handling där vi helt tömmer oss för andra tankar, och i vår inre uppmärksamhet ställer oss helt i resonans med den större verklighet vi vill fråga om råd” (1).

Akupunktur och hypnos 
Övergången mellan akupunktur och andra andliga behandlingsformer är glidande. Föreställningarna om människans andliga natur är huvudsaklig identiska, och en behandlingsform kan kombineras med en annan för att uppnå förstärkt effekt av behandlingen. Hypnos er en teknik där behandlaren uppnår kontroll över patientens sinne och vilja. Men inte alla människor är mottagliga för hypnos. Schelderup berättar i sin bok om försök med hypnos som visar att bara 15-20 % av alla människor låter sig hypnotisera ned i en djup trance. Han visar också till försök i flera länder som skall ha visat att 100 % av försökspersonerna blir mottagliga för denna typ hypnos om man samtidigt behandlar personerna med akupunktur (1). Om detta stämmer, visar det med all tydlighet hur akupunktur inte bara har fysiska effekter på patienterna. Det sker också något med medvetenheten och mottagligheten för att bli kontrollerad av krafter utanför sig själv. Schelderup skriver i sin bok: ”Sammanhanget mellan akupunktur och hypnotisk trance har utan tvivel varit känd av kinesiska akupunktörer. Detta er nog en del av förklaringen på att bestämda akupunkturtekniker har varit hemliga. Mästaren ville bara lära bort dessa tekniker till de av hans elever som han fann tillräckligt mogna och moralisk försvarliga. Det finns alltså en mer ockult tradition inom akupunkturen.” Vidare säger han at detta är bakgrunden till att akupunktörer faktisk blev förföljt i Kina under Ming-dynastin. ”Sannolikt har det blivit upptäckt att akupunktur blev missbrukad i et sådant ockult sammanhang med syftet att förorsaka politiska intriger eller även komplott mot kejsaren” (1).

Vetenskaplig eller andlig? 
Många har försökt att förklara effekten av akupunktur ut från naturvetenskapliga mekanismer, men inga av dessa är särskilt övertygande. Den norska akupunktören Oddveig Birkeflet skriver i tidskriften Sykepleien: ”Akupunkturens smärtdämpande effekt är gott förklarat genom den spinotalamiska portteorin” (2). Det är sant att man uppnå en begränsat smärtstillande effekt vid att stimulera bestämda nerver med smärtstimuli eller elektriska impulser. Detta är grundlaget för så kallat transkutan nervstimulering (TNS). Men denna teori kan inte på något sätt förklara en eventuell helande effekt av akupunktur. Längre ner i artikeln skriver Birkeflet: ”Begrepp som energi, Qi, Yin och Yang er ”karta och kompass” när vi skall förstå människans anatomi och patologi” (2). För sanningen är att ingen har varit skickliga att förklara någon helande effekt av akupunktur utan att hänvisa till andlig kraft eller energi. Vilhelm Schelderup, som själv praktiserar akupunktur, kommer med denna slutsats i sin bok: ”Vi har i dag inget helt tillfredsställande alternativ till att förklara vad som egentligen händer under akupunkturbehandling” (1).

Komplikationer och konsekvenser 
Det blir ofta förfäktat att alternativ medicin är ofarlig behandling som har goda effekter och inga bieffekter. Men detta är inte hela sanningen. I litteraturen finns det många dokumenterade exempel på att patienter har fått skador under behandling med akupunktur. Punkterade lungor, hjärttamponad på grund av punkterad hjärta och livshotande infektioner har blivit rapporterade. I England är det dokumenterad överföring av smittsam leverinflammation vid akupunktur (5). Medicinska procedurer kan också medföra risk för komplikationer, och fysiska sidoeffekter betyder inte att en behandlingsmetod er obruklig om man kan dokumentera god effekt av behandlingen. Men när vi skall värdera andliga terapiformer som akupunktur, tror jag det är även viktigare att se på vad som händer i den andliga dimensionen. Vi måste vara medvetna om vad vi tror på och vilka krafter vi inbjuder att influera oss. För en anhängare till hinduismen eller taoismen är det naturligt att uppsöka Chi eller Prana som källor till andlig energi. Men Bibeln varnar kristna mot att söka andlig kraft på andra platser än hos Jesus Kristus och Den Helige Ande. Den väsentligaste frågan är därför inte om akupunktur fungerar eller inte, utan vilken ande som verkar genom behandlingen.


REFERENSER

1. Schelderup, Vilhelm. Nytt lys på medisinen. Cappelens forlag, Oslo 1989. 
2. Fersling, Poul. Naturligt övernaturligt. Bokförlaget Forum AB, Stockholm 1989. 
3. Jansson, Bert Yoga. Yoga, meditasjon, reinkarnasjon. Grøndahl og søns forlag, Oslo 1974. 
4. Birkeflet, Oddveig. Sykepleien fag nr 6 1992, organ for Norsk Sykepleierforbund, Oslo 1992. 
5. Alternative Therapy. British Medical Association, London 1986.